#birfincankahve Gamze Karayaz

#birfincankahve ile Sohbet buluşmalarımız başladı… Farklı deneyimlerden isimlere birkaç soru sorup samimi cevaplar almaya istekli olduğumuz bu buluşmalarımızın ilk ismi, Gamze Karayaz. Kendisi bir akademisyen ve proje planlaması ve yönetimi konusunda yetkin bir profesyonel… Yeşil pazarlama ve  proje yönetiminin sürdürülebilirliği bizim için dikkat çekici alanlarından sadece birkaçı…

Proje yönetimi denince ne anlamalıyız?

Kıt kaynakları olan işlerin proje yönetim metotları kullanılarak en verimli şekilde yönetilmesidir. Diğer yönetim şekillerinden farkı nedir diye sorarsan; proje yönetiminin özgün planlama ve kontrol araçları var, diyebilirim. Önce proje tanımından başlamak lazım. Gerçekte yönetmek istediğimiz projeler, proje yönetimine girmeyebilir. Proje, belli bir işin ya da işlerin; zaman, bütçe, kapsam belirlenerek, planlama araçlarının koordineli çalışması ile ortaya özgün bir ürün veya servis çıkarmasıdır. Burada önemli nokta projenin geçici bir iş olmasıdır. Başı ve sonu belli olacaktır.

Bir akademisyen olarak imza attığın projeler nelerdir?

Akademik  hayatta ilk proje; yayın.  Yayına bir  proje olarak bakılabilir. Araştırılması, yazılması ve yayınlanması uzun bir süreç ve yönetilmesi gereken bir süreç. Sonuçta özgün bir ürün çıkmış oluyor. Burada planlama önemli; doğru makaleyi doğru dergiye göndermek gibi. Bunun dışında derslerin el verdiği ölçüde yaptığım projeler var.

Mesela…

Üzerinde çalıştığım iki proje var. Bunlardan bir tanesi öğrenciye faydalı olabilmek için yapılan bir proje, diğeri ise araştırma projesi.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü öğrencilerinin okulda öğrendiği teorik bilgiyi pratiğe dökmesine aracı olmak üzere uygulama yaptığımız, uluslararası bir ticaret fuarı ile sonuçlanan bir proje.
Öğrencilerimiz ülkemizden 1 Kobi’yi, her  sene değişen farklı bir pazara tanıtmak, o pazarda bir ticaret fuarı düzenleyerek bir ürünü pazarlamak  ve tanıtmak konusunda çalışıyor.
İki dönemlik bir çalışma ile bizlerin mentörlüğünde uyguluyorlar. En son Mekisika’ya gittik.
Diğer proje ise Avrupa Birliği Transform Innovation projelerinden.
Projenin amacı; hem üniversite öğrencilerine hem kobilere sürdürülebilirliğin önemini anlatmak üzere dijital yada internet üzerinde bir oyun tasarlamak.
Bu oyun aracılığı ile kobiler için rekabetçi bir ortamda kullanılabilir pazarlama materyali geliştirilmesi bekleniyor. Yeşil veya sürdürülebilir pazarlama dediğimiz bu materyali; hali hazırda sürdürülebilirliğin farkında olan, ürününü pazarlamak ve rekabette bir adım öne geçmek isteyen kobilerle paylaşmak.

Son olarak…

İşlerimizde planlamaya önem gösterelim. Akdeniz insanı işi yolda planlama ve yapmayı tercih eder. Bizim doğamızda var. Oysaki yola çıkmadan düzgün bir planlama yaparak, hem kaynaklarımızı ziyan etmeyiz hem de kıt kaynaklarımızı iyi yönetiriz.

Bir cevap yazın